Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR 
Bu sözleşme bir tarafta Spottan.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ile (bundan sonra kısaca Spottan.com.tr olarak anılacaktır.) diğer tarafta internet sitesine üye olan kullanıcılar (bundan sonra üye olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı olan maddeler çerçevesinde akdedilmiştir. 

İLETİŞİM 
Spottan.com.tr Telefon 0553 328 55 82 

Üye: Üyenin kayıt için vereceği adres, telefon ve/veya mail adresidir. 

SÖZLEŞMENİN KONUSU 
Bu Sözleşme’nin konusu Spottan.com.tr un sahibi olduğu internet sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
Spottan.com.tr da yer alan ilanlar 3. Kişilerce oluşturulmuş olup içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu ve yayınlanması ile ilgili tüm yasal yükümlülükler, içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Spottan.com.tr ilan içeriklerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanıcıları bu uyarıyı peşinen kabul etmiş sayılır. Üye, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Spottan.com.tr un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi en baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının ayni, fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunamaz. Üye, Spottan.com.tr ve diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Spottan.com.tr bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutulacaktır. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Spottan.com.tr üyeye karşı, üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Spottan.com.tr hiçbir sorumluluğu yoktur. Üyeler site içerisinde bulunan grafik veya sözel hiçbir bilgiyi, veri tabanlarını kopyalamayacağını ve başka bir amaç için kullanmayacağını, siteden edindiği bilgileri kullanarak www.ilanburada.com  ile rekabet ortamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyeler site yönetiminin talep ettiği değişiklikleri ve düzeltmeleri yapmak zorundadır aksi takdirde site yönetimi bu değişiklikleri kendisi yapar ve bu durumdan ötürü hukuki ve cezai sorumluluk üyeye aittir. Üyeler kendi hatalı bilgilendirmelerinden doğacak tüm zarardan sorumludur. Spottan.com.tr tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.Spottan.com.tr kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgileri toplanıp kullanabilir. Spottan.com.tr a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Spottan.com.tr müşteri hizmetleri çağrı merkezine iletebilir. Spottan.com.tr bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılır. ilanburada.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ayrıca Sahibinden, Emlakçıdan, İnşaat Firmasından, Maliye Hazineden, Büyükşehir Belediyelerinden, , İcradan, İzale-i Şuudan, Belediyeden, Bankadan, İl özel İdaresinden, Özelleştirme İdaresinden, TCDD vb. gibi gayrimenkul üzerinde tasarruf sahibi diğer Kamu ve Kurumlarca satılan parsellerin tek bir altlıkta ve uydu görüntüleri üzerinden coğrafi şekilleriyle birlikte gösterilmesi ve sorgulanması fikri Spottan.com.tr un mülkiyetindedir. Fikre ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları 5846 sayılı FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’nun 1. Maddenin B fıkrasının g,h,ı maddeleri ile düzenlenen Bilgisayar, Arayüz, Araişlerlik tanımları uyarınca ve yine aynı kanunun madde 2, 10, 11, 13, 21, 22, 23, 27, 38, 66, 67, 69, 70, 71, 72 maddeleri dayanak alınarak, oluşacak hak kayıplarının telafisi için yüklü miktarda maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açılacağı ve açılacak davalarda hapis cezasının da bulunduğu sitenin yayın tarihi itibariyle başlamış olup tüm kullanıcılar ve 3.sahıs ve şirketler kendi sitelerinde bu fikrin kullanılması durumunda sorumlu tutulacaktır. Sitede bu husus sürekli Genel amaçlı Banner alanında gösterilmektedir. Hiçbir üye, 3.şahıs veya şirket bu hususu görmediğinden bahisle delil oluşturma gayreti içinde bulunamaz. Spottan.com.tr un  üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Spottan.com.tr a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak, internet sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. Spottan.com.tr internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Spottan.com.tr internet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Spotdan.com sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Spottan.com.tr da kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Spottan.com.tr üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Taraflar, Spottan.com.tr a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 

SÖZLEŞMENİN FESHİ 
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Spottan.com.tr tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Spottan.com.tr üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.  

İHTİLAFLERİN HALLİ 
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

YÜRÜRLÜK 
Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.